ERU (energetický regulační úřad) je podle zákona o ochraně spotřebitele subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v rozsahu působnosti stanovené energetickým zákonem.

Naše společnost Avenir Financial Group s.r.o. se plně ztotožňuje s etickým kodexem.

ERU rozhoduje spory:

  • O plnění ze smlouvy a sdružených službách dodávky plynu
  • O poskytnutí náhrady za nedodržení standardů kvality dodávek a služeb
  • O určení zda právní vztah trvá mezi zákazníkem a dodavatelem nebo distributorem plynu/elektřiny vznikl, trvá nebo zanikl

Všechny potřebné informace najdete na www.eru.cz